Oferta

  • Tłumaczenia ustne: konsekutywne, symultaniczne, środowiskowe
  • Tłumaczenia pisemne zwykłe: teksty o tematyce kulturoznawczej, historycznej, technicznej, kulinarnej, teksty użytkowe, reklamowe, przeznaczone do publikacji na stronach internetowych
  • Tłumaczenia audiowizualne
  • Tłumaczenia poświadczone w zakresie języka rosyjskiego

Mieszkam w Warszawie, ale swoje usługi wykonuję na terenie całej Polski w kombinacjach:

polski < > rosyjski

polski < > angielski

angielski < > rosyjski